"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa"

 

 

 

 

 

A Vértes-Gerecse Közösség Helyi Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. időszakra

 

Vértes-Gerecse akciócsoport projekgyűjtés a 2015-2020. közötti időszakra!!!

 

Tisztelt Önkormányzati, Civil és Vállakozói Partnereink!

 

A Vértes-Gerecse LEADER akciócsoportnak el kell készítenie a 2014-2020. közötti fejlesztési időszakra a Helyi Fejlesztési Startégiát, mely alapfeltétele annak, hogy a LEADER források helyben felhasználhatók legyenek.

 

A LEADER mellett természetesen más fejlesztési források is elérhetőek lesznek a térség számára, jelen levelünk mellékleteként a Vidékfejlesztési Program azon intézkedéseit emeltük ki, melyek az eddigi tapasztalatok alapján érdekelhetik Önöket. Külön készítettünk tájékoztatót a vállalkozások és önkormányzatok, civilek számára, tekintettel a források célcsoportjaira.

 

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója vállalkozók, gazdálkodók számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója a LEADER keretében a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Kérjük, hogy amennyiben van olyan projekt ötlete, melyet szívesen jelezne felénk, a projektgyűjtő adatlap kitöltésével tegye meg. Természetesen több adatlapot is kitölthet egy-egy szervezet. Bármilyen projekt ötletet, elképzelést szívesen fogadunk és a jövőben arra törekszünk, hogy ezekhez forrást is tudjunk ajánlani vagy a LEADER-ből, vagy más forrásból.

 

Az önkormányzatok esetében természetesen a megyei önkormányzatok felé, a megyei TOP projekgyűjtéskor jelzett fejlesztéseket nem kérjük jelezni, hiszen arról van adatbázisa a munkaszervezetnek.

 

Visszaküldési határidő:
2015. július 15.

 

Kérjük Önöket, hogy a kitöltött adatlapokat a munkaszervezet@vercse.hu címre küldjék vissza!


Tisztelettel:
Móricz Beáta
msz vezető
Vértes-Gerecse Közösség

 

 

A Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája felülvizsgálat 2013.

 

 

FIGYELEM! - A 2013. évi HVS felülvizsgálat dokumentumai és a LEADER projekt adatlapok innen tölthetők le

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Irányító Hatóság közleményében 2013.06.26-án 20:00 órai hatállyal felfüggesztette a Vértes-Gerecse Közösség területén a pályázatok benyújtási lehetőségét mind a gazdaságfejlesztésre, mind a szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek kapcsán.
Amennyiben újra lehetőség nyílik pályázatok benyújtására, tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

A projekt-adatlap benyújtása is felfüggesztésre került ezzel párhuzamosan, ugyanis az egyesület LEADER forrása kimerült.

 

Az Irányító Hatóság a tegnapi napon közzé tett egy felhívást azoknak a LEADER Akciócsoportnak, akik érintettek a dunai árvíz miatt, hogy az ügyfelek esélyegyenlőségére való tekintettel halasszák el a HBB üléseket és döntéseket legkésőbb a veszélyhelyzet elmúltáig.
A Vértes-Gerecse Közösség Elnöke azt a döntést hozta, hogy figyelembe véve az érintett települések érdekeit is, egységesen minden - HVS-hez illeszkedő - projekt-adatlapot benyújtó szervezet részére a 2013. június 25-ei HBB ülés után küldi ki a támogató nyilatkozatot. Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. 06. 14. rendkívüli HBB ülés elmarad.
Kérjük mindazon szervezeteket, hogy akik már nyújtottak be projekt-adatlapot a Vértes-Gerecse Közösséghez, hogy a pályázatuk feltöltését csak 2013. június 25. után kezdjék meg az elektronikus felületen. A HBB támogató nyilatkozat nélküli pályázatok elutasításra kerülnek.
Az MVH által készített Közleményben megtalálható az elektronikus felület feltöltésével kapcsolatos útmutató, ennek tanulmányozása mindenképpen fontos a megfelelő pályázathoz.

Köszönettel:

Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete

 

LEADER rendelet - hatályos A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

A Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, benne a LEADER terv

 

A Helyi Bíráló Bizottság tagsága

 

A Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendje

 

A Helyi Bíráló Bizottság SZMSZ-e

 

A Helyi Bíráló Bizottság üléseinek időpontjáról készített ütemterv:

2013. 06. 03. 14:00 (hétfő) Vértessomló

2013. 06. 11. 14:00 (kedd) Csákberény

2013. 06. 14. 10:00 (péntek) Tata - ELMARAD!!!
2013. 06. 25. 10:00 (kedd) Csókakő
2013. 07. 09. 14:00 (kedd)
2013. 07. 23. 14:00 (kedd)
2013. 08. 06. 14:00 (kedd)
2013. 08. 21. 14:00 (szerda)
2013. 08. 27. 14:00 (kedd)
A HBB szükség szerint – a fenti időpontokon kívül is – kitűzhet HBB ülésre időpontot, amennyiben az a beérkezett Projekt-adatlapok alapján indokolt.

 

A Vértes-Gerecse területén alkalmazandó projekt adatlap és kitöltési útmutató

 

 

A Vértes-Gerecse Közösség területén alkalmazandó együttműködési megállapodás formanyomtatvány

 

A Vértes-Gerecse Közösség területén az 1. számú intézkedés esetében alkalmazandó együttműködési megállapodás formanyomtatvány

 

A Vértes-Gerecse Közösség területén alkalmazandó részletes programterv formanyomtatvány

 

A Vértes-Gerecse Közösség által készített árajánlat minta (használata nem kötelező, de javasolt).

 

Átadás-átvételi formanyomtatvány - kötelezően alkalmazandó.

 

Jegyzőkönyvek

A LEADER program, illetve a HVS felülvizsgálat előkészítése érdekében megtartott elnökségi ülés (Baj, 2013.03.28.) jegyzőkönyve innen letölthető.

 

2013. 04. 11. elnökségi jegyzőkönyve
2013. 04.11. közgyűlés jegyzőkönyve

 

LEADER - 2011. évi aktualitások

 

FIGYELEM! - LEADER HIÁNYPÓTLÁS

LEADER hiánypótlások

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség már elkezdte a LEADER hiánypótlások kiküldését, melyet előre láthatóan 2012. január 31-ig be is fejez.

A pályázóknak papír alapon kell telejsíteniük a hiánypótlást, melyhez a vonatkozó MVH közleményben találhatják meg a szükséges dokumentumokat, illetve letölthetik innen:

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE
Az MVH közlemény mellékletei innen letölthetők (zip formátumban). Ezeket a dokumentumokat lehet használni a hiánypótláshoz!!!

 

FIGYELEM! - LEADER HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

(feltöltve 20111024)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 119/2011 (X. 21.) számú Közleménye

Az Irányító Hatóság az ügyfelek érdekét és az esélyegyenlőséget szem előtt tartva a LEADER pályázat benyújtási időszakot 2011. november 15-ig meghosszabbítja!!!

 

A Helyi Bíráló Bizottság tagjai és ülésterve (feltöltve 20110819)

A Vértes-Gerecse Közösség elnöksége 2011. augusztus 19-én megtartott ülésén megalakította a Helyi Bíráló Bizttságot, melynek tagjai:

 

Schunder Tibor – elnök

Beke László – alelnök
Csabán Tibor – tag
Dr. Kovács György Zoltán – tag
Dr. Vécsei László – tag
Kiss Ferenc –tag
Kunkli Ferenc –tag
Mészárosné Hőbe Ildikó – tag
Nagy György – tag

Sümegh István – tag
Végh Konrád – tag
Viszló Levente – tag

 

Bőhm Lívia –póttag
Menyhárt István – póttag

 

A HBB tagok egyhangúlag elfogadták a HBB ütemtervét az alábbiak szerint:

 

2011.08.29. hétfő HBB ülés – döntés a beérkezett projekt adatlapokról
2011.09.09. péntek HBB ülés – döntés a beérkezett projekt adatlapokról, a kisértékű projektek lezárása, utolsó döntési kör
2011.09.21. szerda HBB ülés - döntés a nem kisértékű projektekről
2011.10.05. szerda HBB ülés – döntés a nem kisértékű projektekről, utolsó HBB ülés

 

Részletes tájékoztató a LEADER pályázatokkal kapcsolatban

(feltöltve 20110810)

(módosítva 20110817)

(módosítva 20110908)

(módosítva 20110922)

 

Megjelent a LEADER rendelethez kapcsolódó MVK közlemény és mellékletei, melyen innen letölthetők:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE és mellékletei

 

Mint azt már többször is jeleztük, a LEADER pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, amely azt jelenti, hogy egy elektronikus felületre kell feltölteni a pályázati adatokat, pénzügyi tervet; a pályázat mellékleteit
(pl. árajánlatok, tervdokumentáció stb.) pedig szkennelt formában kell
feltölteni szintén erre a felületre.

A pályázatok elektronikus benyújtása csak ügyfélkapun keresztül lehetséges, tehát csak ügyfélkapuval és MVH-s regisztrációs számmal rendelkező magánszemély tud feltölteni pályázatot.

Amennyiben a pályázó magánszemély, úgy feltöltheti saját pályázatát, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és MVH-s reg. számmal.

Amennyiben szervezet (önkormányzat, egyház, civil szervezet, vállalkozás) a pályázó, úgy meg kell hatalmaznia egy ügyfélkapuval és MVH-s regisztrációs számmal rendelkező magánszemélyt annak érdekében, hogy a pályázatát be tudja
nyújtani, azaz fel lehessen tölteni az elektronikus felületre.

Szintén jeleztük már, hogy lehetőség van a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetének segítségét kérni a pályázat feltöltéséhez, ez azt jelenti, hogy írásban (e-mail is megfelelő) kell jelezni a munkaszervezet@vercse.hu e-mail címre azt, hogy meg szeretnék bízni a munkaszervezetet a pályázat feltöltésével.

Ha már nyújtottak be Projekt Adatlapo, akkor tüntessék fel a pályázat(ok) nevét is, ha még nem, akkor azt jelezzék, hogy mi lesz várhatóan a pályázat címe, illetve, hogy hány db pályázat feltöltésével szeretnék megbízni a munkaszervezetet.

FONTOS! Csak azoknak tudunk segíteni, akik legkésőbb 2011.szeptember 9-én (pénteken) írásban jelzik, hogy élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Ezután már nem tudunk elfogadni ilyen jellegű felkérést.

Tehát ha legkésőbb 2011.09.09-én küldenek egy e-mailt a Vértes-Gerecse munkaszervezete részére, melyben kérik
a segítséget a pályázatuk feltöltéséhez, és meg szeretnék bízni a munkaszervezetet technikai közreműködőnek, akkor kolléganőim telefonon visszahívják időpont-egyeztetés céljából, majd a leegyeztetett időpontot írásban is megerősítjük.

A regisztrációval kapcsolatos minden tudnivaló elérhető az alábbi linken:
<http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas>

A Vértes-Gerecse Közösség területén meghirdetett célterületekről és a
célterületekkel kapcsolatos tudnivalókról

 

A LEADER kritériumokhoz való illeszkedés vizsgálatának módja:

A Helyi Bíráló Bizottság által vizsgált LEADER kritériumok

A Helyi Bíráló Bizottság 2011.08.17-től érvényes, módosított eljárásrendje

 

A projekt javaslatot benyújtó ügyfelek kötelezettségei:

Tájékoztató a projekt adatlapok és pályázatok benyújtásáról
A 2011.08.17-től érvényes, módosított projekt adatlap formanyomtatványa letölthető formában;
Átadás-átvételi formanyomtatvány;

 

Az eljárásban kötelezettségként előírt határidőkről.

Benyújtási határidők

Az első HBB ülés időpontja

A projekt adatlap HBB-nek történő utolsó benyújtási időpontja

Az utolsó HBB ülés időpontja

Kisértékű projektre benyújtott projekt adatlapok esetén

2011.08.18.

2011.09.05.

2011.09.09.

Nem kisértékű projektre benyújtott adatlapok esetén

2011.08.18.

2011.09.29.

2011.10.05.

 

Pályázatok benyújtása:2011. szeptember 30 – 2011. október 31.
HACS munkaszervezet megbízása a feltöltésre: 2011. szeptember 9.

 

LEADER 2011 tájékoztató fórumok helyszínei, időpontjai:

 

2011. augusztus 11. csütörtök 10:00 Csákvár, Polgármesteri Hivatal
2011. augusztus 11. csütörtök 15:00 Söréd, Polgármesteri Hivatal
2011. augusztus 15. hétfő 17:00 Héreg, Művelődési Ház
2011. augusztus 15. hétfő 17:00 Dad, Művelődési Ház
2011. augusztus 16. kedd 17:00 Vértessomló, Teleház
2011. augusztus 16. kedd 18.00 Pusztavám, Művelődési Ház
2011. augusztus 22. hétfő 18:00 Pátka, Polgármesteri Hivatal
2011. augusztus 22. hétfő 17:00 Neszmély, Művelődési Ház
2011. augusztus 23. kedd 17:00 Naszály, Művelődési Ház, kisterem

 

A fórumok meghívója innen letölthető.

 

Megjelent a LEADER rendelet és a kapcsolódó pályázati felhívás

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. július 30-án hirdette meg a LEADER-rendeletet (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet számon), melynek értelmében a LEADER pályázatokat 2011. szeptember 30-október 31. között lehet benyújtani. A rendelethez az Irányító Hatóság összeállította a Pályázati felhívást, melyben részletesen olvashatnak a benyújtás egyes szabályairól, a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) munkájáról, a 10 db LEADER célterületről, a célterületekhez tartozó formanyomtatványokról és a LEADER kritérium rendszeréről is.

 

  • aktuális Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
  • pályázáshoz szükséges G001-es jelű MVH regisztráció formanyomtatványa
  • IH Közlemény
  • Pályázati felhívás
  • Helyi Bíráló Bizottság feladatainak ismertetése
  • Projekt adatlap (mely jelenleg csak pdf formátumban áll a rendelkezésünkre)
  • célterületek részletes ismertetése
  • LEADER kritérium-rendszer
  • Vértes-Gerecse Közösség által összeállított kötelező formanyomtatványok, célterületenkénti bontásban

Kérdések felmerülése esetén keressék a munkaszervezet tagjait az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetének elérhetőségei:

 

letölthető anayg: LEADER 2011 csomag

A projekt adatlap szerkeszthető formátumban innen letölthető!

(feltöltve 20110809)

 

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. május 17-én a HVS felülvizsgálattal és a LEADER célterületekkel kapcsolatos aktuális dokumentumai (tervezési időszak munkaanyagai):

Helyi vidékfejlesztési Stratégia - dokumentum

Összes LEADER célterületet tartalmazó excel tábla - célterület tervező

Célterületek word dokumentum formájában

LEADER jogcímekhez kapcsolódó LEADER kritériumok - pályázatok alapjogosultságához hozzátartozik

 

 

 

 

A vidékfejlesztés új lehetőségeit kínáló „LEADER” az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi programja. Azzal a céllal indult a 90-es évek elején az EU 15 régebbi tagállamában, hogy az elszegényedő vidéki térségek további leszakadását megállítsa.
A LEADER francia betűszó (a Liasion Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale rövidítése), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztése érdekében.
Egy-egy térség vagy település kihasználatlan adottságainak feltárását, a helyi kezdeményezésre létrejövő, a kistérségi fejlesztést együtt megvalósítani kívánó helyi szervezetek, intézmények, vállalkozások összefogását ösztönzi. Az un. „akciótervet” benyújtó, nyertes helyi közösségek az EU-tól lehívható pénzek felhasználásáról helyben, saját maguk dönthetnek. Sokféle elképzeléshez lehet támogatást szerezni. A lényeg az, hogy az adott helyi program kidolgozása erős partnerségen alapuljon, az adott terület sajátosságaira építsen, és összhangban legyen az ország vidékfejlesztési célkitűzéseivel is.

A LEADER+ program Magyarországon

 

AVOP Intézkedés: 3.4 LEADER+

Az Európai Uniós Csatlakozási Szerződés IX. a fejezet I. alfejezet 33. f cikke alapján az Európai Unió Bizottsága a csatlakozó országok számára megteremtette a LEADER+ Közösségi Kezdeményezés megvalósításának lehetőségét, amelynek a szerződés szerinti kerete az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program.
A Strukturális Alapok támogatásainak felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT). Az NFT az ország gazdasági és társadalmi helyzetének átfogó elemzése alapján meghatározta azokat a fejlesztéspolitikai célokat és prioritásokat, amelyek megvalósítását a Strukturális Alapok forrásai a 2004-2006 időszakban támogatják. Az NFT átfogó célkitűzése az EU átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése, a gazdaság versenyképességének javítása.
A stratégia megvalósítása az operatív programokon keresztül történik, ezeken belül az agárgazdasági és vidékfejlesztési célokat az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) szolgálja.
A LEADER+ programon belül a kiválasztott helyi akciócsoportok 2005 és 2008 között hajtják végre a stratégiájukban vállaltakat. A végrehajtás részletes szabályozását a LEADER+ intézkedés Működési Kézikönyve tartalmazza, amely az AVOP Irányító Hatósága Működési Kézikönyvének része. A helyi akciócsoportok feladata a publicitás, a pályázati felhívások elkészítése, a program bonyolításának adminisztrációja, a pályázatok értékelése és kiválasztása, a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság döntése a kiválasztott projektekről és javaslat készítése a Nemzeti Bíráló és Monitoring Bizottság számára a végleges jóváhagyáshoz. Az Irányító Hatóság vezetője hozza a végső döntést a projektek elfogadásáról.


 

LEADER - 2013.

 

Közgyűlés - HVS felülvizsgálat elfogadása

 

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2012. évi beszámolója, valamint a 2013. évre tervezett feladatok áttekintése, elfogadása és a felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása végett szükséges a közgyűlés összehívása.
A közgyűlés időpontja:

2013. április 11. (csütörtök) 16:00
Helyszíne: Környe, Művelődési Ház, Színházterem
2851 Környe, Alkotmány u. 1.

 

Elnökségi ülés - HVS felülvizsgálat elfogadása

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és elfogadása, valamint a közgyűlés előkészítése érdekében a soron következő Elnökségi ülés
időpontja: 2013. április 11. 14 óra
helyszíne: Környe, Művelődési Ház.

 

HVS felülvizsgálati és LEADER fórumok


A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati időszakában is szeretné tagjait, ügyfeleit és a lakosságot személyesen is tájékoztatni, és ezzel elősegíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely keretében a LEADER pályázatok előkészítését.

A vértesboglári tájékoztató időpontja:
2013. március 27. (szerda) 15 óra
Helyszíne: Vértesboglár, Művelődési Ház - IKSZT (8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 7.)

A vértesszőlősi tájékoztató időpontja:
2013. április 2. (kedd) 16:30 óra
Helyszíne: Vértesszőlős, Művelődési Ház (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 79.)

 

A 'Projektötlet adatlap' kitöltésével osszák meg velünk fejlesztési céljaik elérése érdekében jelenlegi elképzeléseiket, ötleteiket.

A Projektötlet adatlapokat a munkaszervezet@vercse.hu e-mail címre jutatthatják el elektronikusan, postán pedig a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetéhez (2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.).

 

 

LEADER+ térségünkben

 

Vértesszőlős Önkormányzatának vezetésével, az Által-ér Szövetség menedzselésében először nyílt lehetőség arra, hogy 90 millió Ft-os keretösszegből 14 település helyben, saját maga valósítsa meg 'Kultúrtáji fejlesztések az Által-ér Völgyében' elnevezésű vidékfejlesztési programját a LEADER+ keretein belül.
Által-ér Völgye akciócsoportunkat 14 település önkormányzata, 1 kistérségi társulás, 6 gazdasági szervezet és 10 civil szerveződés hozta létre 2005. júliusában. Célunk az Által-ér völgyében élő lakosság életminőségének javítása, a vidéki jólét növelése; a közösségi összefogás, együttműködés és szervezettség javítása; új, fenntartható jövedelemszerzési lehetőségek teremtése.

 Hasznos linkek

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Által-ér Völgye Helyi Akciócsoport